നാദാമൃതം | Shreshtabharatham Njan Piranna Mannu| AmritaTV

18 ਨਵੰਬਰ 2020
187 ਦ੍ਰਿਸ਼

നാദാമൃതം | Shreshtabharatham Njan Piranna Mannu| AmritaTV
Shreshtabharatham Njan Piranna Mannu | Mon - Thu @ 7pm | AmritaTV

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • Ammoos.. very good speech.🙏

  ABHIJATH O MABHIJATH O M2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Very nice molu

  JyoThi ArunJyoThi Arun3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ammus... 👌👌👌👌👌👌

  Vidhya V VVidhya V V4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Well presented Ammu 😍

  Vidhya MundekkatVidhya Mundekkat7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld